3D vizualizace & animace

3D vizualizace, které jsme navrhli, slouží jako koncepce průmyslového designu, vizualizace konkrétních výrobků nebo projektů architektury. Podívejte se na design, který dokážeme navrhnout.

Například zde. Pro PARS Komponenty jsme navrhli unikátní vizi blízké budoucnosti, ve které naznačujeme, jaký vývoj by mohl (a měl) nastat v oblasti architektury, dopravních prostředků či hospodařením s energiemi.
Navrhli jsme design dopravních prostředků, interiérů, staveb, či architektury. Navržené vizualizace se staly základem pro krátký film.Jiným příkladem je práce pro automobilovou společnost. Zde jsme z konstrukčních výkresů automobilových nástaveb nákladních vozů N1 vytvořili 3D vizualizace. Vizualizace slouží jako profilové snímky produktů na webu, v obchodních prezentacích společnosti a marketingových aktivitách firmy. Sekundárním výstupem je prezentační video produktu.

(video|animate slide show from 3D visualization)

Jako velmi zajímavé a velmi přínosné se ukazuje 3D modelování v pre-konstrukční fázi vývoje výrobku. V době, kdy jednotlivé týmy vývoje ladí výslednou představu o fungování nového stroje, nebo nové technologie,
3D vizualizace, spolu s 3D virtualizací stroje, dopravního prostředku, nebo technologie umožní dopředu si „osahat“ funkční části stroje. Rozmístění komponent. Formátovat představu o stroji, provést primární výpočty, případně zátěžové testy.

Líbí? Napište nám. Děkujeme.


Podívejte se také, jak se 3D vizualizace uplatňují ve videu, na webech nebo v konfigurátorech. A nebo se mrkněte na grafický design.