PARS IN THE FUTURE

Někde na průsečíku nových technologií se rodí nová podoba civilizace.
New civilization originates at the crossroads of new technologies.

Pro PARS KOMPONENTY, krátký film ve studiu Soundpoint, 2014
David Martinek koncept, režie | Filip Záruba Art 3D visual designer | Karel Kajfosz, kameraman | Ivo Martiník, produkce | Jan Šťastný, voice

PARS IN THE FUTURE (CZ verze)
PARS IN THE FUTURE (ENG verze)
PARS IN THE FUTURE (DE verze)
PARS IN THE FUTURE (RU verze)

ArcelorMittal | AMDS profil

Corporate Film. Unique production of retention systems in metallurgical plants, barrier tests, technology.

AMDS CZ version
Korporátní dokument. Unikátní výroba zádržných systémů v hutních provozech, bariérové testy, technologie.

Kamera: Karel Kajfosz | Produkce: echopix 2013