ArcelorMittal | AMDS profil

Corporate Film. Unique production of retention systems in metallurgical plants, barrier tests, technology.

AMDS CZ version
Korporátní dokument. Unikátní výroba zádržných systémů v hutních provozech, bariérové testy, technologie.

Kamera: Karel Kajfosz | Produkce: echopix 2013

Elis Mraz | Heartbreaker

Music video for Elis Mraz | L o v e .  S p a c e .  D a n c e .
Director: David Martinek | Director of photography: Zeno Vaclavík | Producer: Roman Rossi, Nemoros agency | Choreographer: Michaela Bartková | Costume designer: Monika Vaverová – Mimo space | Production: Kateřina Andrlová | Hair stylist: Aneta Lysová | Thanks to QQ studio and CEITEC.